ПРОМОЦІЯ ВОЛОЧИСЬКОГО РЕГІОНУ

Для багатьох мешканців Волочиська та України загалом такі поняття як «промоція», «брендінг», «маркетинг» є незнайомими і на перший погляд ці іноземні слова асоціюються у людей з якимсь товаром, що можна купити в магазині. В цьому є певна рація, але про це я розповім у своїй доповіді трохи пізніше. Для держслужбовців, здебільшого, ці поняття теж є terra incognita. Зрозуміло чому – стаття 19 Конституції України зобов’язує держслужбовців діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. Оскільки промоція як поняття не була обов’язковим атрибутом і не була прописана в стратегіях чи законодавстві як обов’язковий елемент – державні службовці не звертали на цю сферу жодної уваги. Але виклики 21-го століття не можна ігнорувати лише через брак їх регулювання чинним законодавством. Ми живемо в часи надшвидких змін і маємо адоптуватись якомога швидше до цих змін, а в найкращому випадку – самим ініціювати необхідні зміни, змінювати та допасовувати свою діяльність для досягнення якнайбільшої ефективності нашої праці.

Тож ситуація в Україні мала змінитись і вона вже змінюється, бо вже є розуміння, що якщо ми будемо пасти задніх в нових формах та способах роботи, ми залишимось на узбіччі світового розвитку.

Розуміння актуальності теми моєї доповіді знайшло своє відображення в розпорядженні Кабінету міністрів від 11 жовтня 2016 р. № 739-р, яким було схвалено Концепцію популяризації України у світі та просування інтересів України у світовому інформаційному просторі. Центральні органи виконавчої влади просувають інтереси України вцілому, нам, в свою чергу, необхідно просувати інтереси нашого рідного краю.

У контексті формування єдиного світового інформаційного простору та поглиблення процесів інформаційної та економічної інтеграції держав важливою складовою зовнішньої діяльності є популяризація, створення позитивного іміджу та просування інтересів Волочищини в Україні та на міжнародній арені.

Скажимо відверто – на сьогодні державних коштів та коштів підприємців що працюють на території області бракує для ефективного розвитку регіону, тому виникає необхідність залучення іноземних інвестицій, які мають переваги перед державним фінансуванням та інвестиціями вітчизняних підприємців. За допомогою іноземних інвестицій ми отримуємо додатковий капітал залучений для виробництва товарів та послуг, а також отримання нових технологій.

В сучасному світі держави, регіони, міста і навіть невеликі села мають ставати суб’єктами конкурентної боротьби – боротьби за інвестиції, фахівців, туристів, економічні та культурні потоки.

Сьогодні щоб бути конкурентоспроможним на ринку вже недостатньо лише мати значний потенціал та бути інвестиційно привабливим – таких регіонів в світі чимало. Потрібно більше – сьогодні успіх мають ті території, які використовують сучасні методи конкурентної боротьби – вміють презентувати себе, сподобатись, чимось заінтригувати. Якщо казати простими словами – це і є промоція!

Сьогодні промоція стала необхідним та вкрай важливим інструментом для залучення іноземних інвестицій, інновацій, науково-технічних кадрів, туристів.

Чи буде розвиватись регіон в соціально-економічній сфері і чи буде він успішний – залежить в тому числі і від іміджу, який має та чи інша територія.

Найголовніше завдання якісної промоції – привернути увагу, сподобатись, зацікавити. Перший погляд на будь-що у нашому житті, значною мірою визначає наше подальше ставлення до цього. Перше враження формується емоціонально, а не раціонально. Тож необхідність у промоції і формуванню позитивного іміджу є актуальним питанням для Волочищини.

То що ж це таке «промоція» більш детально?

Промоція – це продумані, сплановані та довготривалі дії, метою яких є створення та підтримка взаємного порозуміння – діалогу між членами групи та діалогу між цією групою та її оточенням; промоція опирається на передачу виключно позитивної інформації. «Займатися промоцією» означає активізувати економічний розвиток для зростання економіки, залучення нових інвестицій, припливу відвідувачів, інвесторів і туристів, тощо. Промоція є невід’ємною частиною маркетингової стратегії будь-якої організації, і територіальна громада не є виключенням.

Промоція – це комплекс заходів і засобів, за допомогою яких громада має можливість спрямовувати інформацію про себе, про свою діяльність та потреби на різні рівні сприйняття та споживча цієї інформації. Іншими словами, завдяки промоції будь-яку територіальну громаду може почути кожен, починаючи від самих мешканців, закінчуючи іноземними інвесторами та туристами.

Звиклими для нас словами, промоція ‐ це нелегка праця зі створення дійсно доброго іміджу регіону, який з’явиться, можливо, аж через кілька років, а не після «одноразового натиснення кнопки», але, як відомо, імідж – важливий, імідж – це все. Позитивний імідж регіону – це важливий фактор успішної діяльності у всіх сферах.

Те, що місцеві органи влади, органи місцевого самоврядування вважають свої цілі та напрямки роботи правильними та ефективними, що територіальна громада є привабливою для туриста чи інвестора, це зовсім не означає, що так думають інші. І ось тут промоція спрацьовує у напрямку переконання усіх інших у цьому. Громада зможе отримати те, чого потребує: інвестиції, прибутки, і як наслідок – значний розвиток, але спочатку, знову хочу наголосити на цьому, target group, тобто цільова аудиторія, а це для нас міжнародні партнери, інвестори, туристи повинні про неї дізнатися, повинні дізнатись, що така громада існує.

Промувати свій регіон, значить мислити, відчувати і діяти як продавець продукту. Саме так, як в бізнесі!

Який імідж сьогодні має Волочищина в Україні і світі?

На сьогодні у світовому інформаційному просторі дуже мало об’єктивної та актуальної інформації про наш регіон. Через відсутність повної об’єктивної інформації міжнародні організації, компанії, українська діаспора за кордоном, інвестори та пересічні громадяни іноземних держав формують хибне уявлення про наш регіон, а головне – про події, що відбуваються на Волочищині. Водночас проти України активно застосовується потужний медіа-ресурс, інформаційний вплив якого спрямований на викривлення реального стану речей.

Сьогодні в найкращому випадку про Волочищину, як регіон, закордоном не знають. Особливої уваги заслуговують партнерські контакти міжрегіонального та міжнародного характеру. Такі контакти сприяють взаємній інтеграції, а також – проведенню спільних заходів, що слугують методом популяризації громад в обидві сторони (наприклад, організувати якійсь спільний фестиваль з громадою польського Мєхува). Що ми витратимо: ресурси на організацію заходу, частково; що ми отримаємо: поширення інформації у ЗМІ – вітчизняних та міжнародних, популяризація Волочищини, її особливостей та традицій, зміцнення контактів та налагодження нових, репутацію надійних партнерів, продовження співпраці в інших, більш серйозних проектах в сфері іноземних інвестицій, грантів, міжнародної технічної допомоги тощо).

Створення позитивного іміджу Волочищини на міжнародній арені сьогодні серед пріоритетних завдань Департаменту, адже позитивний імідж є важливим фактором успішної діяльності облдержадміністрації в усіх сферах і досягається проведенням заходів, спрямованих на поширення інформації, яка виділяє Волочищину серед конкурентів і створює позитивне уявлення про наш регіон.

ПРИКЛАД ПРОМОЦІЇ ВОЛОЧИСЬКОГО РЕГІОНУ